Thông báo

Thông báo về việc hủy lựa chọn nhà đầu tư công trình bãi hàng Ga Đồng Đăng

16:53 | 26/07/2016

Căn cứ hồ sơ đề xuất của các  nhà đầu tư tham gia đầu tư thực hiện theo hình thức cho thuê kết cấu hạ tầng đường sắt có điều kiện công trình bãi hàng ga Đồng Đăng và báo cáo của Tổ chuyên gia và Tổ thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo hình thức cho thuê kết cấu hạ tầng đường sắt có điều kiện công trình bãi hàng ga Đồng Đăng. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông báo đến các nhà đầu tư tham gia đầu tư thực hiện theo hình thức cho thuê kết cấu hạ tầng đường sắt có điều kiện công trình bãi hàng ga Đồng Đăng như sau:

Do tất cả các hồ sơ đề xuất của các nhà đầu tư không đáp ứng được các điều kiện của hồ sơ yêu cầu, Tổng công ty ĐSVN hủy lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo hình thức cho thuê kết cấu hạ tầng đường sắt có điều kiện công trình bãi hàng ga Đồng Đăng.

Tổng công ty ĐSVN thông báo để các nhà đầu tư được biết.

TỔNG CÔNG TY ĐSVN

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào