Thông cáo báo chí

Lễ khởi công dự án Trung tâm Logistics – ĐS Ga Yên Viên

09:00 | 06/11/2015

Đổi mới hình thức đầu tư, tái cơ cấu tổ chức hoạt động kinh doanh và mời gọi các nguồn lực từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng ngành giao thông trong đó có hạ tầng đường sắt, ngày 24/12/2014, Bộ Giao thông vận tải có Quyết định số 4907/QĐ-BGTVT phê duyệt Đề án “Huy động vốn xã hội hóa để đầu tư kết cấu hạ tầng đường sắt” nhằm nâng cấp, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng đường sắt, giảm gánh nặng và nhu cầu về ngân sách nhà nước, đáp ứng được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Thực hiện chủ trương trên, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã tiến hành xã hội hóa đầu tư và thí điểm cho thuê có điều kiện bãi hàng, trước mắt tập trung vào các nút thắt vận tải, bao gồm các dự án đầu tư bãi hàng ga Đồng Đăng, Sóng Thần và Yên Viên.

 Tại ga Yên Viên, Tổng công ty ĐSVN đã tiến hành thí điểm lựa chọn nhà đầu tư để đầu tư bãi hàng theo hình thức cho thuê có điều kiện kết cấu hạ tầng đường sắt; nhà đầu tư sẽ tiến hành đầu tư toàn bộ các hạng mục công trình để phục vụ cho việc xếp, dỡ vận tải hàng hóa tại ga Yên Viên, với quy mô dự kiến sau khi hoàn thành và đưa vào khai thác đạt sản lượng 1,2 - 1,8 triệu tấn/năm.

Ga Yên Viên là ga đầu mối đường sắt gồm các tác nghiệp chính là đón gửi, giải thể lập tàu khách và tàu hàng, tổ chức xếp dỡ hàng hóa đi - đến phía Tây, Bắc, Tây - Bắc và Đông - Bắc thành phố Hà Nội; với vị trí địa lý quan trọng, Ga Yên Viên là đầu mối trung chuyển, kết nối với các tuyến đường sắt đi tuyến nội địa như ga Sóng Thần, ga Vinh, ga Đà Nẵng, tuyến quốc tế liên vận với trung Quốc cũng như kết nối với các cảng biển lớn như cảng Hải Phòng, cảng Cái Lân… Hiện tại bãi xếp dỡ container Yên Viên tác nghiệp trung bình khoảng 40-50 xe/ngày đêm (tương đương 02 đoàn tàu), do vậy cơ sở hạ tầng hiện tại của bãi hàng chưa đủ khả năng đáp ứng về nhu cầu  vận tải hàng hóa và các nhu cầu khác của chủ hàng.

Trên cơ sở bãi hàng hiện tại, Tổng công ty ĐSVN quy hoạch sắp xếp, cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới đường sắt xếp dỡ, kho, bãi, phương tiện xếp dỡ chuyên nghiệp nhằm phát huy tối đa năng lực thông qua, khả năng xếp dỡ hàng hóa, giảm thời gian chuyển tải, xếp dỡ hàng hóa tại ga Yên Viên; việc áp dụng công nghệ xếp dỡ hiện đại tại Trung tâm đường sắt logistics Yên Viên sẽ góp phần tăng sản lượng vận tải hàng hóa bằng đường sắt và giảm giá thành vận chuyển trọn gói hàng hóa bằng phương thức kết hợp giữa ĐS và đường bộ.

Với quy hoạch đã được thống nhất, Công ty CP giao nhận & vận chuyển Indo Trần (ITL) sẽ cam kết thực hiện các hạng mục đầu tư như: hạng mục đường sắt, hạng mục bãi hàng, hệ thống phương tiện xếp dỡ chuyên dụng, hệ thống quản trị, nhà điều hành và các công trình phụ trợ có liên quan. Mục tiêu của bãi hàng sau khi hoàn thành việc đầu tư, sẽ đáp ứng được năng lực xếp dỡ hàng hóa đạt 1,2 - 1,8 triệu tấn/năm, tương đương với khoảng 120 - 150 container nặng và rỗng xếp dỡ tại bãi trong một ngày.

Việc thí điểm cho thuê bãi hàng tại ga Yên Viên là bước khởi đầu cho việc Tổng công ty sẽ tiến hành mời gọi các doanh nghiệp có đủ năng lực và tiềm lực tài chính, cùng tương đồng về ngành nghề kinh doanh để tiến hành tham gia đầu tư, nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống kho, bãi hàng tại các ga đường sắt do Nhà nước đầu tư và giao cho Tổng công ty quản lý, sử dụng và khai thác trên cơ sở nâng cao chất lượng dịch vụ, chuyên nghiệp hóa về công tác xếp, dỡ hàng hóa, tăng sản lượng vận tải hàng hóa bằng đường sắt và hiệu quả cho các doanh nghiệp.

Với chủ trương lớn của Nhà nước, Bộ Giao thông vận tải cùng các cấp chính quyền đã tạo điều kiện thuận lợi cho Tổng công ty ĐSVN hành lang pháp lý trong việc xã hội hóa công tác đầu tư lĩnh vực kết cấu hạ tầng đường sắt giúp cho Tổng công ty quyết tâm mạnh mẽ trong việc tái cơ cấu, đổi mới hình thức hợp tác, khai thác dựa trên lợi thế của mỗi bên nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải bằng đường sắt, tăng sản lượng vận tải hàng hóa và thu hút được nhiều khách hàng hơn khi cơ sở hạ tầng dịch vụ đường sắt hoàn chỉnh, đồng bộ và hiện đại.

Theo thỏa thuận giữa hai bên trong hợp đồng, Công ty CP giao nhận & vận chuyển Indo Trần đã hoàn thành hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hạng mục phần đường sắt, Tổng công ty ĐSVN đã tiến hành thẩm tra hồ sơ và đủ điều kiện để cấp phép thi công hạng mục này trong tổng thể chung của dự án.

TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào