Thông cáo báo chí

Phản hồi thông tin phản ánh trên báo về việc Đường sắt sụt giảm doanh thu

14:03 | 24/08/2016

Ngày 23/8/2016, trên một số trang báo điện tử có đăng tải một số bài viết xoay quanh việc sụt giảm doanh thu của Tổng công ty ĐSVN (Thời báo Kinh tế Sài Gòn với bài viết Đường sắt sụt giảm một nửa doanh thu của tác giả Lan Nhi và Trang Cafebiz với bài viết Người Việt ngày càng thích đi máy bay, doanh thu Tổng công ty đường sắt “bốc hơi” 50% chỉ sau 1 năm). Những con số và bình luận được nêu trong bài viết được tác giả căn cứ trên báo cáo tài chính năm 2015 của Tổng công ty ĐSVN được đăng tải công khai trên website của ngành ĐS (www.vr.com.vn). Tuy nhiên, điều đáng nói là những con số thống kê năm 2015 có nhiều sự thay đổi khác biệt so với năm 2014 là do năm 2015 ngành Đường sắt đã thực hiện việc tái cơ cấu chuyển đổi mô hình tổ chức (thực hiện thoái vốn, CPH doanh nghiệp…), vì vậy, sự so sánh và bình luận của các tác giả trong các bài viết là chưa chính xác, gây ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh và uy tín của doanh nghiệp.

Để các cơ quan thông tấn, báo chí; lãnh đạo Báo Thời báo Kinh tế Sài Gòn,  Trang điện tử Cafebiz, các tác giả và bạn đọc có thông tin khách quan, chính xác về vấn đề này, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam xin trao đổi làm rõ một số nội dung sau:

Tổng công ty ĐSVN là công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ- công ty con Tổng công ty ĐSVN, được chuyển đổi từ công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu theo Quyết định số 973/QĐ-TTg ngày 25/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 21/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2012-2015, Tổng công ty ĐSVN đã tổ chức thực hiện tái cơ cấu toàn ngành ĐS, trong đó đã thu gọn đầu mối 4 Công ty (2 công ty vận tải hành khách, 01 Công ty vận tải hàng hóa và 01 chi nhánh sức kéo hạch toán phụ thuộc)  thành 02 công ty vận tải hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV do Tổng công ty nắm giữ 100% vốn nhà nước từ 01/01/2015.

Doanh thu của Tổng công ty ĐSVN gồm doanh thu của Công ty mẹ và doanh thu của các công ty con.

Căn cứ quy định của Luật kế toán, Thông tư số 200/2014/TT-BTC và Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất:

 Năm 2014 doanh thu của Công ty mẹ bao gồm doanh thu của 2 Công ty Vận tải (bao gồm doanh thu vận tải hành khách và doanh thu vận tải hàng hóa) và doanh thu hoạt động tài chính (cổ tức thu từ các công ty con…) và thu nhập khác được Tổng hợp vào báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty mẹ.

Năm 2015 do thay đổi tổ chức, 2 Công ty Vận tải chuyển thành 2 Công ty TNHH MTV hạch toán độc lập, doanh thu của 2 đơn vị này không tổng hợp vào doanh thu của công ty mẹ và được hợp nhất vào doanh thu hợp nhất của Tổng công ty, doanh thu năm 2015 của Công ty mẹ bao gồm doanh thu cho 2 Công ty Vận tải thuê dịch vụ điều hành giao thông vận tải, cho thuê kết cấu hạ tầng ĐS, doanh thu tài chính và thu nhập khác.

Như vậy tiêu chí hạch toán doanh thu 2 năm 2014 và 2015 tại công ty mẹ  không giống nhau nên không thể lấy doanh thu năm 2014 là  kỳ gốc để so sánh với năm 2015.

Về doanh thu hợp nhất toàn Tổng công ty bao gồm doanh thu của Công ty mẹ và doanh thu của các công ty con,  năm 2014 đạt: 8.048 tỷ, năm 2015 đạt: 7.358 tỷ bằng 91,42%. Nguyên nhân chủ yếu của sự chênh lệch này là do trong năm 2015 có một số công ty đã thoái vốn không còn chi phối nên không tổng hợp doanh thu của đơn vị đó vào doanh thu hợp nhất của Tổng công ty.

Trong quá trình đổi mới ngành Đường sắt gặp rất nhiều khó khăn, vì vậy, sự ủng hộ, đồng hành của các cơ quan thông tấn, báo chí là nguồn động viên tinh thần lớn lao để ngành Đường sắt hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó. Tổng công ty ĐSVN rất mong nhận được sự chia sẻ, hỗ trợ đăng tải thông tin chính xác về các hoạt động sản xuất kinh doanh từ các cơ quan thông tấn, báo chí.

Trân trọng cảm ơn!.

TỔNG CÔNG TY ĐSVN


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vr.com.vn/application/modules/default/views/scripts/news/view.phtml on line 135