Thông cáo báo chí

Thông tin báo chí về việc nhập khẩu toa xe hàng của Trung Quốc đã qua sử dụng

18:00 | 04/02/2016

Liên quan đến việc Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội đề xuất chủ trương nhập khẩu 160 toa xe hàng của Trung Quốc đã qua sử dụng được các cơ quan báo chí thông tấn báo chí liên tục đăng tải trong 2 ngày qua gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng tới uy tín của ngành ĐS, Tổng công ty ĐSVN thông tin làm rõ như sau

I. Về nguồn gốc của việc đề xuất nhập khẩu toa xe hàng của Trung Quốc đã qua sử dụng:

Năm 2013, Cục Đường sắt Côn Minh - Trung Quốc chủ trương hạn chế vận chuyển hàng hóa bằng tuyến đường sắt khổ 1m để chuyển sang khổ 1,435m và mời các công ty đường sắt nước ta khảo sát, nghiên cứu việc mua lại các đầu máy, toa xe này phục vụ nhu cầu vận chuyển trong nước. Đây là thời điểm ngành đường sắt đang thiếu toa xe hàng do nhu cầu vận tải hàng hóa liên tục tăng cao, vì vậy, Tổng công ty ĐSVN đã giới thiệu 2 đơn vị trong Tổng công ty là Công ty Vận tải Đường sắt Hà Nội và Công ty CP Vận tải & Thương mại đường sắt sang Trung Quốc khảo sát, tìm hiểu về tình trạng chất lượng kỹ thuật, giá trị còn lại và giá cả của các toa xe này để báo cáo Tổng công ty ĐSVN xem xét cho chủ trương.

II. Về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT tại Văn bản số 1484/BGTVT-TCCB:

1. Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của các cơ quan thông tấn, báo chí và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, chiều ngày 03/02/2016, Tổng công ty ĐSVN đã tổ chức cuộc họp HĐTV khẩn cấp, yêu cầu người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP VTĐS Hà Nội báo cáo giải trình toàn bộ quá trình liên quan đến việc khảo sát, đề xuất việc mua, nhập khẩu toa xe hàng đã qua sử dụng của Trung Quốc.

2. Chiều ngày 04/02/2016, Tổng công ty ĐSVN đã tổ chức họp HĐTV để làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc chấp hành sự chỉ đạo của Tổng công ty đối với việc đầu tư toa xe trong đó có việc nghiên cứu khảo sát đầu tư mua toa xe hàng đã qua sử dụng của Trung Quốc. Kết luận tại cuộc họp như sau:

- Tổng công ty ĐSVN không có bất cứ văn bản nào cho phép đầu tư cũng như chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhập khẩu toa xe hàng của Trung Quốc đã qua sử dụng.

- Văn bản số 1442/ĐS-VTĐM ngày 03/6/2015 đơn thuần là văn bản hành chính nhằm trao đổi thông tin giữa Tổng công ty ĐSVN với Cục ĐS Côn Minh Trung Quốc (văn bản đề rõ là gửi Cục ĐS Côn Minh) và không phải là văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định pháp luật về đầu tư.

- Việc đề xuất chủ trương nhập khẩu 160 toa xe hàng của Công ty VTĐS Hà Nội mới chỉ đang trong giai đoạn khảo sát, nghiên cứu chưa được HĐQT Công ty VTĐS Hà Nội và HĐTV Tổng công ty ĐSVN xem xét quyết định, vì vậy, việc đầu tư nhập khẩu toa xe hàng của Trung Quốc đã qua sử dụng hiện mới dừng ở bước khảo sát, nghiên cứu.

III. Hướng xử lý của Tổng công ty ĐSVN

1. Yêu cầu Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội thực hiện:

a) Biểu quyết tại Hội đồng quản trị Công ty để hủy bỏ toàn bộ hoạt động khảo sát, nghiên cứu việc mua toa xe hàng đã qua sử dụng của Cục Đường sắt Côn Minh - Trung Quốc do Công ty làm chủ đầu tư.

b) Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến hoạt động khảo sát, nghiên cứu việc mua, nhập khẩu toa xe hàng đã qua sử dụng của Cục Đường sắt Côn Minh - Trung Quốc.

2. Về công tác nhân sự:

Miễn nhiệm người đại diện 35% vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội đối với ông Nguyễn Viết Hiệp. Giao cho người đại diện phần vốn tại Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội biểu quyết tại Hội đồng quản trị Công ty để ông Nguyễn Viết Hiệp thôi giữ chức Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội và điều động, bố trí làm Phó Trưởng ban Ban Vận tải Tổng công ty.

Tổng công ty ĐSVN thông tin tới các cơ quan thông tấn, báo chí được biết.

Trân trọng cảm ơn!

TỔNG CÔNG TY ĐSVN

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào