Cổ phần hóa

Bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty ĐSVN tại Công ty Cổ phần Viễn thông - Tín hiệu đường ĐS

13:34 | 22/02/2016

Tổng Công ty ĐSVN thông báo bán đấu giá cổ phần tại Công ty Cổ phần Viễn thông - Tín hiệu đường ĐS.

(Căn cứ Quyết định số 2705/QĐ-ĐS ngày 31/12/2015 của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về việc thông qua phương án bán cổ phần của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty Cổ phần Viễn thông – Tín hiệu Đường sắt và Công văn số 738/UBCK-QLCB ngày 05/02/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)
1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần : Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam
2. Tên tổ chức phát hành cổ phần : Công ty Cổ phần Viễn thông - Tín hiệu Đường sắt
Địa chỉ: Ngõ 115 đường Định Công, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
Điện thoại: 04. 3864 2933 Fax: 04. 3864 5938
3. Ngành nghề kinh doanh chính : Xây dựng Công trình kỹ thuật dân dụng; sản xuất máy móc, thiết bị phụ tùng, vật tư thông tin, tín hiệu; sửa chữa máy móc thiết bị; hoạt động viễn thông khác…
4. Vốn điều lệ thực góp : 11.985.000.000 đồng (Mười một tỷ chín trăm tám mươi lăm triệu đồng)
5. Vốn của Tổng Công ty Đường sắt VN tại Công ty (theo mệnh giá) : 4.570.000.000 đồng (chiếm tỷ lệ 38,13% vốn điều lệ)
6. Điều kiện tham gia đấu giá : Tổ chức và cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty Cổ phần Viễn thông - Tín hiệu Đường sắt.
7. Tổ chức thực hiện bán đấu giá : Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
8. Cổ phần chào bán:
- Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần chào bán : 457.000 cổ phần
- Hình thức bán cổ phần : Bán đấu giá công khai
- Giá khởi điểm đấu giá : 16.500 đồng/cổ phần
- Bước giá : 100 đồng
- Bước khối lượng : 100 cổ phần
- Số lượng đăng ký mua tối thiểu : 100 cổ phần
- Số lượng đăng ký mua tối đa : 457.000 cổ phần
9. Thời gian và địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt cọc:
- Thời gian : Các ngày làm việc từ 08h30’ ngày 23/02/2016 đến trước 16h00’00” ngày 15/03/2016
- Địa điểm : Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam - Số 306 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
10. Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá:
- Nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự đấu giá trực tiếp tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBankSc) chậm nhất 09h30’ ngày 22/03/2016, hoặc nộp dưới hình thức gửi thư bảo đảm qua đường bưu điện đến VietinBankSc chậm nhất 16h00’ ngày 21/03/2016 theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty Cổ phần Viễn thông - Tín hiệu Đường sắt.
11. Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
- Thời gian : 09h00’ ngày 22/03/2016
- Địa điểm : Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Số 306 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
12. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Các ngày làm việc từ 08h30’ ngày 23/03/2016 đến trước 16h00’00’’ ngày 01/04/2016.
13. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 23/03/2016 đến ngày 29/03/2016.


Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể nhận Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá cổ phần trên website: www.vr.com.vn; www.vietinbanksc.com.vn; www.vienthongtinhieuduongsat.com.

Tệp đính kèm BanDaugia-CtyVT-THDDS.rar
Dung lượng 24.5 Mb
Tải về