Cổ phần hóa

Bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty ĐSVN tại Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng và đô thị ĐS

21:00 | 19/02/2016

Tổng công ty ĐSVN thông báo bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng và đô thị đường sắt.

(Căn cứ Quyết định số 2317/QĐ-ĐS ngày 04/12/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc thông qua phương án bán cổ phần của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng và đô thị đường sắt, Quyết định số 47/QĐ-ĐS ngày 12/01/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc điều chỉnh phương thức chào bán cổ phần của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng và đô thị đường sắt và Công văn số 704/UBCK-QLCB ngày 04/02/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc Hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng và đô thị đường sắt).


1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần : Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
2. Tên tổ chức phát hành cổ phần : Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng và đô thị đường sắt
Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà số 9 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 04. 3519 1003 Fax: 04. 3519 0498
3. Ngành nghề kinh doanh chính : Kinh doanh bất động sản, xây dựng công trình đường sắt và đường bộ, hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan, dịch vụ lưu trú ngắn ngày, bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng, kho bãi và lưu giữ hàng hóa, bốc xếp hàng hóa, bán buôn kim loại và quặng kim loại, quảng cáo ...
4. Vốn điều lệ thực góp : 39.599.000.000 đồng
5. Vốn của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng và đô thị đường sắt: 10.000.000.000 đồng (theo mệnh giá) (chiếm tỷ lệ 25,25% vốn điều lệ thực góp)
6. Điều kiện tham gia đấu giá : Tổ chức và cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng và đô thị đường sắt do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sở hữu (do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành)
7. Tổ chức thực hiện bán đấu giá : Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
8. Cổ phần chào bán:
- Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần chào bán : 1.000.000 cổ phần
- Hình thức bán cổ phần : Bán đấu giá công khai
- Giá khởi điểm đấu giá : 10.100 đồng/cổ phần
9. Thời gian và địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt cọc:
- Thời gian: Từ ngày 22/02/2016 đến 15h30’ ngày 14/03/2016 (sáng từ 8h00’ - 11h30’; chiều từ 13h30’ - 17h00’ các ngày làm việc)
- Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá được công bố tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng và đô thị đường sắt do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sở hữu
10. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
- Thời gian: Chậm nhất 16h00’ ngày 17/03/2016
- Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu hoặc gửi qua đường bưu điện dưới hình thức thư bảo đảm đến trụ sở và chi nhánh của đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
11. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:
- Thời gian: 08h30’ ngày 21/03/2016
- Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
12. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 22/03/2016 đến ngày 31/03/2016.
13. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 23/03/2016 đến ngày 28/03/2016.
Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể nhận Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá cổ phần trên website: www.vr.com.vn; www.vietinbanksc.com.vn, www.hnx.vn

Tệp đính kèm new-Bandaugia-RUID.rar
Dung lượng 48.6 Mb
Tải về