Cổ phần hóa

Danh sách các nhà đầu tư đáp ứng điều kiện tham gia đấu giá mua cổ phần theo lô để thoái vốn của Tổng Công ty ĐSVN tại Công ty CP Toa xe Hải Phòng

09:37 | 07/04/2016

Xem danh sách cụ thể trong file đính kèm.

Tệp đính kèm DS-NDT-duDK-CPTXHaiPhong.pdf
Dung lượng 1.3 Mb
Tải về

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào