Cổ phần hóa

Danh sách các nhà đầu tư đáp ứng điều kiện tham gia đấu giá mua cổ phần theo lô để thoái vốn của Tổng Công ty ĐSVN tại Công ty CP Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị ĐS

11:04 | 07/07/2016

Chi tiết trong file đính kèm.

Tệp đính kèm DS-NDT-dapungDKthamgiaDaugia-CtyCPVTTBDS.pdf
Dung lượng 981.2 Kb
Tải về