Cổ phần hóa

Kết quả cuộc đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty ĐSVN tại Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng công trình 1

16:01 | 25/02/2016

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thông báo kết quả cuộc đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư và Xây dựng công trình 1

Công ty Chứng khoán Công thương trân trọng thông báo kết quả cuộc đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư và Xây dựng công trình 1 ngày 24/02/2016 như sau:


- Tên tổ chức có cổ phần được chào bán: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư và Xây dựng công trình 1.
- Số lượng cổ phần chào bán: 188.760 cổ phần
- Giá khởi điểm: 14.400 đồng/cổ phần
- Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 07 nhà đầu tư
Trong đó:      Tổ chức: 01        nhà đầu tư Cá nhân: 06 nhà đầu tư
- Tổng số lượng cổ phần đăng ký tham gia đấu giá: 943.900 cổ phần
- Tổng số Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 07 phiếu
- Tổng số lượng cổ phần đặt mua hợp lệ: 943.900 cổ phần
- Giá đấu thành công cao nhất: 141.000 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công thấp nhất: 141.000 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công bình quân: 141.000 đồng/cổ phần
- Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 01 nhà đầu tư
Trong đó:      Tổ chức: 0        nhà đầu tư Cá nhân: 01 nhà đầu tư
- Tổng số lượng cổ phần bán được: 188.760 cổ phần.


Trân trọng thông báo!

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào