Cổ phần hóa

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty ĐSVN tại Công ty CP Công trình 2

15:42 | 16/02/2016

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ Phần Công trình 2.

 

1. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Công trình 2
Địa chỉ: Số 47 Thanh Sơn, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại : 0511 3821 865 Fax : 0511 3821 865
Ngành nghề kinh doanh chính: Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Công ty cổ phần Công trình 2 được tự do kinh doanh trong các ngành nghề mà luật không cấm
2. Vốn điều lệ: 7.716.260.000 đồng, tương đương với 771.626 cổ phần phổ thông đang lưu hành
3. Vốn của Tổng Đường sắt tại CTCP CT2: 3.856.040.000 đồng (chiếm tỷ lệ 49,97% vốn điều lệ của CTCP CT2)
4. Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức và cá nhân trong nước đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại CTCP Công trình 2
5. Tổ chức thực hiện bán đấu giá: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
6. Cổ phần được chào bán:
- Hình thức chào bán: Bán đấu giá công khai
- Loại cổ phần được chào bán: Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần chào bán: 385.604 cổ phần
- Giá khởi điểm bán đấu giá: 13.300 đồng/một cổ phần.
- Bước giá: 100 đồng.
- Bước khối lượng: 01 (một) cổ phần.
7. Đăng ký tham gia đấu giá và Nộp tiền đặt cọc:
- Thời gian đăng ký và đặt cọc: Các ngày làm việc từ 08h30’ ngày 17/02/2016 đến trước 16h00’00” ngày 11/3/2016
- Địa điểm làm thủ tục đăng ký và đặt cọc: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
Địa chỉ: Số 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Nộp tiền đặt cọc: Tiền đặt cọc được nộp vào tài khoản theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại CTCP Công trình 2
8. Nộp phiếu tham dự đấu giá:
- Nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự đấu giá trực tiếp hoặc dưới hình thức gửi thư bảo đảm qua đường bưu điện đến Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại CTCP Công trình 2.
9. Tổ chức đấu giá:
- Thời gian: 10h00’ ngày 18/3/2016
- Địa điểm: Công ty Cổ phần Công trình 2 – số 47 Thanh Sơn, Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng
10. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Theo Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại CTCP Công trình 2.
11. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Theo Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại CTCP Công trình 2.
Nhà đầu tư tham gia đấu giá cổ phần có thể nhận Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá cổ phần trên website: www.vr.com.vn; www.vietinbanksc.com.vn;

Tệp đính kèm CTy-CPCT2.rar
Dung lượng 28.8 Mb
Tải về