Cổ phần hóa

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty ĐSVN tại Công ty CP Xây dựng Công trình Đà Nẵng

15:00 | 04/02/2016

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ Phần Xây dựng Công trình Đà Nẵng.

 1. Tên tổ chức phát hành :   Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Đà Nẵng

      Địa chỉ: 83 Trần Cao Vân, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

      Điện thoại: 0511.3824 358                          Fax: 0511.3835 528

 1. Ngành nghề kinh doanh chính :   Xây dựng công trình dân dụng khác, chuẩn bị mặt bằng, hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác, hoạt động dịch vụ hỗ trợ tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ, vận tải hàng hóa đường bộ,...
 2. Vốn điều lệ thực góp :   7.800.000.000 đồng
 3. Vốn của Tổng Công ty Đường sắt tại tổ chức phát hành (theo mệnh giá):   3.000.000.000 đồng (chiếm tỷ lệ 38,46% vốn điều lệ thực góp)
 1. Điều kiện tham gia đấu giá : Tổ chức và cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Đà Nẵng
 2. Tổ chức thực hiện bán đấu giá:   Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
 3. Cổ phần chào bán:

-   Loại cổ phần chào bán                         :   Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.

-   Mệnh giá                                             :   100.000 đồng/cổ phần.             

-   Tổng số lượng cổ phần chào bán        :   30.000 cổ phần.

-   Hình thức bán cổ phần                        :   Bán đấu giá công khai.

-   Giá khởi điểm đấu giá                         :   193.200 đồng/cổ phần.

-   Bước giá                                              :   100 đồng/cổ phần.

 1. Đăng ký tham gia đấu giá và Nộp tiền đặt cọc:

-   Thời gian: Các ngày làm việc từ 08h30’ngày 15/02/2016 đến trước 16h00’00” ngày 11/03/2016

  - Địa điểm:   Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

  - Địa chỉ: Số 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội    

 1. Nộp phiếu tham dự đấu giá:

-    Nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự đấu giá theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Đà Nẵng.

 1. Tổ chức đấu giá:

-   Thời gian         :   15h00’ ngày 18/03/2016

-   Địa điểm       :   Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Đà Nẵng – 83 Trần Cao Vân, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

 1. Thời gian nộp tiền mua cổ phần và thời gian hoàn trả tiền cọc: Theo Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Đà Nẵng

 

Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể nhận Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá cổ phần trên website: www.vr.com.vn; www.vietinbanksc.com.vn.

Tệp đính kèm CtyCP-XDCTDanang.rar
Dung lượng 15.6 Mb
Tải về