Cổ phần hóa

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đường Sắt Việt Nam tại Công ty Cổ phần Hải Vân Nam

10:45 | 29/06/2016

Tổng công ty Đường Sắt Việt Nam thông báo bán đấu giá cổ phần tại Công ty Cổ phần Hải Vân Nam. Thông tin cụ thể như sau:

1 Tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VÂN NAM
Địa chỉ: : Số 132 Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại : (08) 3821 1679 / (08) 3822 4174 Fax: (08) 3822 4174
2 Ngành nghề kinh doanh chính : Cho thuê văn phòng và kinh doanh nhà hàng khách sạn.
3 Vốn điều lệ thực góp: 200.000.000.000 VND (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng chẵn)
4 Vốn của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần Hải Vân Nam: 5.750.400.000 đồng (theo mệnh giá) (chiếm tỷ lệ 2,87% vốn điều lệ thực góp)
5 Tổ chức thực hiện bán đấu giá : Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam
6 Điều kiện tham dự : Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện được quy định trong Quy chế bán đấu giá cổ phần.
7 Cổ phần bán đấu giá
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng;
- Số lượng : 575.040 cổ phần;
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm : 16.700 đồng/cổ phần.
8 Thời gian và địa điểm phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc : Trong giờ làm việc của các ngày làm việc trong tuần từ ngày 29/06/2016 đến trước 16h00’00’’ ngày 21/07/2016 tại các địa điểm:
Địa điểm 1: 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Địa điểm 2: 49 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

9 Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá : Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần.
10 Thời gian tổ chức cuộc đấu giá : Từ 14:00 ngày 28/07/2016
11 Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá : 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng Hà Nội.
12 Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Trong giờ làm việc của các ngày làm việc trong tuần từ ngày29/07/2016 đến trước 16h00’00’’ ngày 05/08/2016
13 Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc : Trong giờ làm việc của các ngày làm việc trong tuần từ ngày29/07/2016 đến ngày 04/08/2016
14 Cung cấp Đơn đăng ký tham gia đấu giá, công bố thông tin, nộp tiền đặt cọc: Theo Quy chế bán đấu giá cổ phần.

Tệp đính kèm Havana.rar
Dung lượng 29.3 Mb
Tải về