Cổ phần hóa

Thông báo chấp thuận hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn của Tổng Công ty ĐSVN tại Công ty CP Toa xe Hải Phòng

09:22 | 10/03/2016

Thông báo chấp thuận hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty CP Toa xe Hải Phòng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

 Công ty Chứng khoán Công thương trân trọng thông báo:
- Ngày 03/03/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành công văn số 982/UBCK- QLCB chấp thuận hồ sơ Công bố thông tin về việc thoái vốn của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại CTCP Toa xe Hải Phòng với những nội dung chính sau đây:
+ Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam
+ Tên tổ chức có cổ phiếu được chào bán: Công ty cổ phần Toa xe Hải Phòng
+ Ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất đầu máy xe lửa, xe điện và toa xe; hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan; sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải; sản xuất xe có động cơ; sản xuất phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác,…
+ Vốn điều lệ thực góp của Tổ chức phát hành: 19.186.730.000 đồng
+ Vốn của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại tổ chức phát hành (theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) là 13.808.310.000 đồng (chiếm tỷ lệ 71,96% vốn điều lệ)
+ Phương thức chào bán: bán đấu giá công khai cả lô qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
+ Số lượng lô cổ phiếu đăng ký bán đấu giá: 01 lô, tương đương với 1.380.831 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu đang sở hữu của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Tổ chức phát hành);
+ Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
Trân trọng thông báo!

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào