Cổ phần hóa

Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty CP Đầu tư Phát triển Hạ tầng và Đô thị ĐS do Tổng Công ty ĐSVN sở hữu

18:40 | 16/03/2016

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng và Đô thị Đường sắt do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sở hữu vào ngày 21/03/2016. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15 giờ 30 ngày 14/03/2016) không có nhà đầu tư nào đăng ký tham dự đấu giá. Theo quy định tại Điều 14 Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Đầu tư phát triển hạ tầng và đô thị đường sắt do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sở hữu ban hành kèm theo Quyết định số 93/QĐ-SGDHN ngày 19/02/2016 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.

 

Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng và Đô thị Đường sắt do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sở hữu vào ngày 21/03/2016.

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào