Thông tin doanh nghiệp

Công lệnh tốc độ số 01 năm 2020

15:57 | 06/03/2020

Ngày 06/3/2020, Tổng giám đốc Đặng Sỹ Mạnh đã ký quyết định số 145/QĐ-ĐS, ban hành Công lệnh tốc độ số 01 năm 2020. 

Chi tiết xem trong file đính kèm.

Tệp đính kèm CongLenhTocDo-01-2020.PDF
Dung lượng 540.7 Kb
Tải về

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vr.com.vn/application/modules/default/views/scripts/news/view.phtml on line 135