Tin tức & Sự kiện

Tăng cường đảm bảo ATGTĐS trong dịp nghỉ Lễ

15:31 | 17/04/2017

Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Bộ GTVT về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo TTATGT trong dịp nghỉ Lễ và tăng cường các giải pháp trọng tâm đảm bảo TTATGT quý II-2017, vừa qua, Tổng công ty ĐSVN đã ban hành Công điện về việc tăng cường đảm bảo ANTT, ATGTĐS.

Theo đó, Tổng công ty ĐSVN yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Công điện của Chính phủ, Bộ GTVT, Cục ĐSVN và Tổng công ty còn hiệu lực liên quan đến TTATGTĐS. Kiểm tra, rà soát và bổ cứu kịp thời việc thực hiện kế hoạch chạy tàu dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các Quy chuẩn KTQG, các quy định về đảm bảo ATGTĐS đối với các chức danh trực tiếp làm công tác chạy tàu. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu, đơn vị, cá nhân trong việc triển khai các nhiệm vụ TTATGTĐS; xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân để phát sinh thêm các lối đi dân sinh trái phép qua ĐS, lấn chiến hành lang ATGTĐS; để lặp lại các vụ tai nạn, sự cố uy hiếp đến ATCT do chủ quan gây ra…

Cùng với đó, Tổng công ty cũng yêu cầu các đơn vị chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương, các đơn vị ĐS trong khu vực thực hiện kế hoạch bảo vệ ANTT, PCCN, an toàn xã hội; ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trên tàu, dưới ga; không để xảy ra mất an toàn trong cơ quan, đơn vị dịp nghỉ Lễ. Lãnh đạo các đơn vị, bộ phận phải đảm bảo tốt công tác thường trực chỉ đạo sản xuất và phục vụ sản xuất; duy trì bộ phận ứng trực, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, nhân lực để sẵn sàng ứng cứu, khôi phục GTVTĐS nhanh nhất khi có sự cố, tai nạn GTĐS xảy ra. Tiếp tục chủ động phối hợp với các địa phương thực hiện tốt quy chế phối hợp; điều tiết chống ùn tắc giao thông tại các ĐN, cầu chung; ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm HLATGTĐS…

Các chi nhánh KT phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm công tác liên hiệp lao động khu ga; kiểm tra, rà soát và bổ cứu, trang bị kịp thời trang thiết bị phục vụ chạy tàu, phục vụ hành khách. Chủ động phối hợp với các địa phương và Tiểu ban ANTT-ATGT khu vực thực hiện tốt công tác đảm bảo TTATGTĐS. Các Chi nhánh Đầu máy tăng cường công tác khám chữa, chỉnh bị đầu máy đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng khi đưa ra vận dụng, giảm thiểu sự cố. Quản lý tốt chế độ nghỉ ngơi của lái tàu; duy trì việc kiểm tra nồng độ cồn của ban lái tàu; đôn đốc, nhắc nhở lái tàu quan sát, kéo còi và xử lý kịp thời các tình huống gây mất an toàn tại các giao cắt, dọc 2 bên ĐS, khu đông dân cư nhằm hạn chế sự cố, tai nạn.

Các công ty CPVT chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm quy trình, quy định trong sửa chữa, chỉnh bị toa xe đảm bảo chất lượng, số lượng xe đưa ra vận dụng theo kế hoạch. Chủ động kế hoạch lập thêm tàu, nối xe để đáp ứng nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ Lễ của người dân.

Các công ty bảo trì KCHTĐS tăng cường kiểm tra, đảm bảo chất lượng KCHTĐS (đặc biệt là các điểm xung yếu, đèo, dốc); kiểm tra, đôn đốc việc duy tu, bảo dưỡng KCHTĐS đảm bảo an toàn trong điều kiện vừa thi công vừa tổ chức chạy tàu. Rà soát và có phương án đảm bảo ATGT tại các giao cắt đường bộ - đường sắt; tăng cường kiểm tra thiết bị TTTH phục vụ chạy tàu, thiết bị phòng vệ tại các ĐN, cử người trực chốt sửa chữa kịp thời khi có sự cố.

Đặc biệt, để người dân nâng cao ý thức tự giác tuân thủ và phòng tránh tai nạn GTĐS, Tổng công ty lưu ý các đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về TTATGTĐS, tăng cường phát thanh tuyên truyền trên các đoàn tàu, nhà ga, các khu vực đông dân cư và vận động người dân hiến kế cho công tác đảm bảo ATGTĐS…