Tu-dien-thuat-ngu-duong-sat-Anh-Viet-Anh

Tìm kiếm

Tìm theo vần
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Anh-English Viet-Vietnamese
Tu-do-Free Dau-tu-muc-At-the-beginning
 • 1.

  DA

  Xem Documents against acceptance

 • 2.

  DP

  Xem Documents against payment

 • 3.

  Dam

  Đập

 • 4.

  Dam body

  Thân đập

 • 5.

  Dam foundation

  Nền đập

 • 6.

  Dam structure

  Kết cấu đập

 • 7.

  Dam, Soil

  Đập đất

 • 8.

  Damaged rail

  Xem Rail, Damaged

 • 9.

  Damper

  Xem Shock absorber

 • 10.

  Damper curve

  Đường cong đặc tính của giảm chấn

 • 11.

  Danger of derailment

  Xem Risk of derailment

 • 12.

  Dash pot

  Pít-tông thủy lực (ở ghi lò so)

 • 13.

  Database Subsystem

  vt DBS Cơ sở dữ liệu mạng

 • 14.

  Date of acceptance

  Ngày chấp nhận (hối phiếu)

 • 15.

  Date of payment

  Ngày trả tiền hối phiếu/Ngày thanh toán hối phiếu

 • 16.

  Date of presentation

  Thời hạn cuối cùng xuất trình hối phiếu

 • 17.

  Date nail

  Xem Dating nail

 • 18.

  Dating nail

  Đinh đóng chỉ ngày đưa tà vẹt gỗ vào đường hay được ngâm tẩm

 • 19.

  Days after date

  Số ngày sau kỳ hạn

 • 20.

  Days after delivery

  Số ngày sau khi giao hàng