Tu-dien-thuat-ngu-duong-sat-Anh-Viet-Anh

Tìm kiếm

Tìm theo vần
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Anh-English Viet-Vietnamese
Tu-do-Free Dau-tu-muc-At-the-beginning
 • 1.

  Earnings before depreciation, interst, tax

  vt EBDIT Thu nhập trước khi khấu hao, trả lãi và đóng thuế

 • 2.

  Earth, Re-inforced

  Đất được gia cố/Đất có cốt

 • 3.

  Easer, rail

  Ray phụ/Ray tăng cường

 • 4.

  Economic and Social Commission for Asia and the Pacific

  vt ESCAP Tổ chức Kinh tế và Xã hội khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Liên hiệp quốc

 • 5.

  Economic arbitration

  Trọng tài kinh tế

 • 6.

  Economic Development Co-operation Fund

  vt EDCF Quỹ hợp tác phát triển kinh tế của Hàn Quốc

 • 7.

  Eddy-current brake

  Hãm điện dùng dòng phu cô

 • 8.

  Eddy-current brake equipment

  Thiết bị hãm điện dùng dòng phu cô

 • 9.

  Effective date

  Ngày có hiệu lực

 • 10.

  Effective weight

  Trọng lượng thực tế

 • 11.

  Egyptian National Railway

  Đường sắt Quốc gia Ai Cập

 • 12.

  Elastic clip

  Clip đàn hồi/Chi tiết kẹp đàn hồi trong bộ phối kiện liên kết

 • 13.

  Elastic deformation

  Biến dạng đàn hồi

 • 14.

  Elastic limit

  Giới hạn đàn hồi

 • 15.

  Elastic modulus

  Mô đun đàn hồi E

 • 16.

  Elastic spike

  Đinh đóng hay vặn trong phối kiện liên kết đàn hồi

 • 17.

  Elastic spike driver and puller

  Thiết bị đóng và nhổ đinh phối kiện đàn hồi

 • 18.

  Elastic yield

  Biến dạng đàn hồi

 • 19.

  Elasticity of the ballast

  Tính năng đàn hồi của nền ba-lát

 • 20.

  Elasticity of the track

  Tính năng đàn hồi của đường