Tu-dien-thuat-ngu-duong-sat-Anh-Viet-Anh

Tìm kiếm

Tìm theo vần
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Anh-English Viet-Vietnamese
Tu-do-Free Dau-tu-muc-At-the-beginning
 • 1.

  Fabricated bogie frame

  Khung giá chuyển hướng thép hàn

 • 2.

  Face to back seating pattern

  Kiểu ghế bố trí trên xe theo một chiều

 • 3.

  Face to face seating pattern

  Kiểu bố trí ghế trên xe dựa lưng vào nhau

 • 4.

  Facing movement

  Chuyển động từ đầu ghi tới tâm ghi/Đoàn tàu di chuyển theo chiều từ lưỡi ghi tới tâm ghi

 • 5.

  Facing point

  Xem Switch, Facing point

 • 6.

  Fail-safe circuit

  Mạch trở ngại an toàn

 • 7.

  Fail-safe system

  Hệ thống đảm bảo an toàn khi có trở ngại

 • 8.

  Fair average quality

  Chất lượng thông thường

 • 9.

  Falling gradient

  Độ dốc đi xuống

 • 10.

  False flange

  Xem Flange, False

 • 11.

  Fare defraudation

  Việc làm giả vé tàu

 • 12.

  Farm land

  Đất canh tác/Đất nông trại

 • 13.

  Fastener, Elastic

  Bộ liên kết ray tà vẹt đàn hồi/Phối kiện liên kết đàn hồi

 • 14.

  Fastener, Rail

  Bộ liên kết ray tà vẹt/Phối kiện liên kết ray tà vẹt

 • 15.

  Fastener, Resilient

  Xem Fastener, Elastic

 • 16.

  Fastening bolt

  Bu lông phối kiện liên kết ray tà vẹt/Bu lông kẹp chặt

 • 17.

  Fastening screw

  Xem Fastening bolt

 • 18.

  Fastenings, Auxiliary

  Các phụ tùng của bộ liên kết ray tà vẹt (như vòng đệm lò xo, tấm đệm ray, hãm đai ốc)

 • 19.

  Fatigue

  Hiện tượng mỏi

 • 20.

  Fatigue cracking

  Hiện tượng nứt do mỏi