Tu-dien-thuat-ngu-duong-sat-Anh-Viet-Anh

Tìm kiếm

Tìm theo vần
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Anh-English Viet-Vietnamese
Tu-do-Free Dau-tu-muc-At-the-beginning
 • 1.

  Machine operator

  Nhân viên điều khiển thiết bị bảo dưỡng đường sắt (cả thiết bị chạy và không chạy trên đường sắt)

 • 2.

  Maglev vehicle

  Xem Magnetic levitation vehicle

 • 3.

  Magnet-cushion railway

  Đường sắt chạy trên đệm từ trường

 • 4.

  Magnetic levitation vehicle

  Xe chạy trên đệm từ trường

 • 5.

  Mail and baggage coach

  Toa xe hành lý và bưu vụ

 • 6.

  Mail van

  Toa xe bưu vụ

 • 7.

  Main air-reservoir

  Thùng gió chính

 • 8.

  Main air-reservoir pressure

  Áp lực thùng gió chính

 • 9.

  Mian-air pipe

  Đường ống gió chính

 • 10.

  Main alternator

  Máy phát điện chính

 • 11.

  Main cross bearer

  Xà gối

 • 12.

  Main duct

  Đường ống chính dẫn gió làm mát

 • 13.

  Main exciter

  Máy kích từ chính

 • 14.

  Main generator

  Xem Main alternator

 • 15.

  Main leaf of spring

  Lá chính lò xo nhíp

 • 16.

  Main line

  Đường chính tuyến

 • 17.

  Main reservoir pipe

  Đường ống dẫn thùng gió chính

 • 18.

  Main signal

  Xem Stop signal

 • 19.

  Main track

  Xem Main line

 • 20.

  Main transformer

  Máy biến áp chính