Tu-dien-thuat-ngu-duong-sat-Anh-Viet-Anh

Tìm kiếm

Tìm theo vần
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Anh-English Viet-Vietnamese
Tu-do-Free Dau-tu-muc-At-the-beginning
 • 1.

  ởMk the rail

  Đánh dấu điểm nâng dật đường

 • 2.

  Obligation

  Nghĩa vụ

 • 3.

  Obsolescence

  Hao mòn/Lạc hậu

 • 4.

  Obsolescence cost

  Hao phí vô hình

 • 5.

  Obsolescence ratio

  Tỷ lệ hao phí vô hình

 • 6.

  Obstacle to operation

  Trở ngại đối với việc chạy tàu

 • 7.

  Obstruction

  Tắc đường

 • 8.

  Obtuse angle

  Góc tù

 • 9.

  Obtuse crossing

  Tâm phân rẽ tù/Tâm ghi tù

 • 10.

  Obtuse crossing wing rail

  Ray tiếp dẫn tâm ghi tù

 • 11.

  Odd-number train

  Đoàn tàu số lẻ (Đoàn tàu từ trung tâm đi các nơi khác)

 • 12.

  Off-loading of wheel

  Việc thoát tải của bánh xe

 • 13.

  Off-Track-Equipment

  Máy móc bảo dưỡng đường sắt chạy trên đường bộ như xe tải, cần cẩu

 • 14.

  Office of Research and Experiments of the International Union for Railways

  Cơ quan nghiên cứu và thí nghiệm của UIC

 • 15.

  Official Development Assistance

  vt ODA Hỗ trợ phát triển chính thức

 • 16.

  Offset

  Tọa độ tính từ tiếp tuyến để định vị đường cong/Độ lệch tâm

 • 17.

  Offset-head spike

  Xem Spike, Offset-head

 • 18.

  Oil-pad lubrication

  Bôi trơn bằng con len tẩm dầu

 • 19.

  Oil cooler

  Bộ làm mát dầu bôi trơn

 • 20.

  Oil pressure control

  Điều khiển áp lực dầu