Tu-dien-thuat-ngu-duong-sat-Anh-Viet-Anh

Tìm kiếm

Tìm theo vần
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Anh-English Viet-Vietnamese
Tu-do-Free Dau-tu-muc-At-the-beginning
 • 1.

  Qualified acceptance

  Chấp nhận (hối phiếu) có bảo lưu

 • 2.

  Qualified endorsement

  Ký hậu có bảo lưu

 • 3.

  Quality

  Chất lượng

 • 4.

  Quality of track condition

  Xem Riding quality

 • 5.

  Quantity

  Số lượng

 • 6.

  Quantity of ballast required

  Lượng ba lát cần thiết

 • 7.

  Quarry

  Mỏ đá

 • 8.

  Quarter

  Xem Frog wing riser

 • 9.

  Quenching

  Việc tôi bề mặt kim loại

 • 10.

  Quick acting circuit breaker

  Thiết bị ngắt mạch tác dụng nhanh

 • 11.

  Quick exhaust valve

  Van xả gió nhanh

 • 12.

  Quick release action

  Tác dụng nhả hãm nhanh

 • 13.

  Quick release system

  Hệ thống nhả hãm nhanh

 • 14.

  Quick release valve

  Van nhả hãm nhanh

 • 15.

  Quick removal equipment

  Thiết bị thi công sửa chữa đường sắt cơ động (dễ dàng đưa ra khỏi đường)

 • 16.

  Quart

  Lít Anh (1,135 lít)