Tu-dien-thuat-ngu-duong-sat-Anh-Viet-Anh

Tìm kiếm

Tìm theo vần
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Anh-English Viet-Vietnamese
Tu-do-Free Dau-tu-muc-At-the-beginning
 • 1.

  T&RS

  Xem Traction and Rolling Stock

 • 2.

  T-headed bolt

  Bu lông chữ T

 • 3.

  TT

  Xem Telegraphic transfer

 • 4.

  T/wt

  Xem Tare weight

 • 5.

  Tachometer

  Đồng hồ tốc độ

 • 6.

  Tackle block

  Cụm palăng

 • 7.

  Tail disk

  Xem Marker

 • 8.

  Tail lamp

  Đèn hiệu đuôi đoàn tàu

 • 9.

  Tail wagon

  Toa xe cuối trong đoàn tàu

 • 10.

  TAILS

  Xem Train Automatic Integrity Location System

 • 11.

  Tamp or tamping

  Chèn đường

 • 12.

  Tamper

  Thiết bị chèn

 • 13.

  Tamper, Air

  Thiết bị chèn cầm tay chạy bằng khí nén

 • 14.

  Tamper, Chase

  Xem Tamper, Slave

 • 15.

  Tamper, Electric

  Thiết bị chèn cầm tay chạy điện

 • 16.

  Tamper, Mechanical

  Thiết bị chèn cơ khí

 • 17.

  Tamper, Production

  Xem Tamper, Mechanical

 • 18.

  Tamper, Slave

  Thiết bị chèn bổ sung (theo sau một thiết bị chèn khác để chèn tà vẹt mà máy trước bỏ qua chưa chèn)

 • 19.

  Tamper, Spot

  Thiết bị chèn cục bộ

 • 20.

  Tamper, Switch

  Thiết bị chèn ghi