Tu-dien-thuat-ngu-duong-sat-Anh-Viet-Anh

Tìm kiếm

Tìm theo vần
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Anh-English Viet-Vietnamese
Tu-do-Free Dau-tu-muc-At-the-beginning
 • 1.

  Wagon

  Toa xe hàng

 • 2.

  Wagon axle

  Trục toa xe hàng

 • 3.

  Wagon axle drop device

  Thiết bị thử va đập đối với trục xe

 • 4.

  Wagon demurrage charge

  Tiền phạt bốc dỡ toa xe hàng chậm

 • 5.

  Wagon demurrage time

  Thời gian bốc dỡ chậm

 • 6.

  Wagon detention charge

  Xem Wagon demurrage charger

 • 7.

  Wagon employment

  Xem Wagon ultilization

 • 8.

  Wagon for carrying hot ingots

  Toa xe vận chuyển thép thỏi nóng

 • 9.

  Wagon for transporting lime

  Toa xe chuyên chở đá vôi

 • 10.

  Wagon for transporting phosphate

  Toa xe chuyên chở phốt phát

 • 11.

  Wagon load

  Tải đầy xe

 • 12.

  Wagon sequence

  Thứ tự toa xe trong đoàn tàu/Thành phần đoàn tàu hàng

 • 13.

  Wagon ultilization

  Vận dụng toa xe/Khai thác toa xe hàng

 • 14.

  Wagon with inflammable goods

  Toa xe chở hàng cháy nổ

 • 15.

  Wagon with loading troughs

  Toa xe hàng có máng để xếp hàng

 • 16.

  Wagon with stanchion

  Toa xe mặt bằng có cọc thành bên

 • 17.

  Wall lining

  Lát ván thành bên

 • 18.

  Wall, Gabion

  Tường chắn làm bằng các rọ đá

 • 19.

  Wall, Retaining

  Tường chắn đất

 • 20.

  War risk

  Rủi ro chiến tranh