Tu-dien-thuat-ngu-duong-sat-Anh-Viet-Anh

Tìm kiếm

Tìm theo vần
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Anh-English Viet-Vietnamese
Tu-do-Free Dau-tu-muc-At-the-beginning
 • 1.

  Y track

  Xem Reversing triangle

 • 2.

  Yard

  Bãi chứa, lập tàu

 • 3.

  Yard for loading and unloading containers

  Bãi xếp dỡ công-ten-nơ

 • 4.

  Yard lead

  Đường dẫn bãi lập tàu

 • 5.

  Yard track

  Đường trên bài lập tàu

 • 6.

  Yard, Classification

  Bãi phân loại

 • 7.

  Yard, Hump

  Dốc gù ở bãi lập tàu

 • 8.

  Yard, Material

  Bãi chứa nguyên vật liệu

 • 9.

  Yaw angle

  Góc quay của trục bánh xe quanh trục thẳng đứng

 • 10.

  Yawing

  Việc trục bánh xe quay quanh trục thẳng đứng