Tu-dien-thuat-ngu-duong-sat-Anh-Viet-Anh

Tìm kiếm

Tìm theo vần
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Anh-English Viet-Vietnamese
Tu-do-Free Dau-tu-muc-At-the-beginning
 • 1.

  Z-shaped fish plate

  Thanh nối ray dạng chữ Z

 • 2.

  Zigzag line

  Đường ngoằn nghèo

 • 3.

  Zone of application

  Lĩnh vực áp dụng

 • 4.

  Zone of compressive stress

  Khu vực ứng suất nén

 • 5.

  Zone of tensile stress

  Khu vực ứng suất kéo

 • 6.

  Zone of transhipment

  Khu vực chuyển tải