Tu-dien-thuat-ngu-duong-sat-Anh-Viet-Anh

Tìm kiếm

Tìm theo vần
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Anh-English Viet-Vietnamese
Tu-do-Free Dau-tu-muc-At-the-beginning
 • 1.

  Adjustment for load

  Điều chỉnh tải trọng trên xe/Sắp xếp lại vị trí hàng hoá xếp trên xe

 • 2.

  Adjustment for wear

  Điều chỉnh khi mòn

 • 3.

  Adjustment of expansion gaps

  Điều chỉnh khe hở mối ray (khe dãn nở nhiệt)

 • 4.

  Adjustment of the track gauge

  Việc điều chỉnh khổ đường

 • 5.

  Adjustment of track level

  Điều chỉnh cao thấp trước sau của đường

 • 6.

  ADM

  Xem Add/Drop Multi-plexer

 • 7.

  Admendment

  Tu chỉnh, sửa đổi

 • 8.

  Administration

  Hành chính/Cơ quan quản lý nhà nước/Cục

 • 9.

  Admixture

  Phụ gia bê tông

 • 10.

  Advance charge

  Xem Paid-ons

 • 11.

  Advance freight

  Xem Freight, Advance

 • 12.

  Advance Mobile Phone System

  vt AMPS Hệ thống điện thoại di động tiên tiến

 • 13.

  Advance payment

  Sự trả trước

 • 14.

  Adverse grade

  Xem Grade, Adverse

 • 15.

  Advising bank

  Ngân hàng thông báo

 • 16.

  Adze

  Rìu vạt (tà vẹt gỗ)

 • 17.

  Adzing machine

  Máy vạt xách tay

 • 18.

  AEI

  Xem Automatic Equipment Identification

 • 19.

  Aerial railway

  Xem Elevated railway

 • 20.

  AES

  Xem Application Entity Sub-system