Tu-dien-thuat-ngu-duong-sat-Anh-Viet-Anh

Tìm kiếm

Tìm theo vần
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Anh-English Viet-Vietnamese
Tu-do-Free Dau-tu-muc-At-the-beginning
 • 1.

  Braking test

  Thử hãm

 • 2.

  Branch

  Xem Branch line

 • 3.

  Brinell hardness

  Độ cứng Brinell

 • 4.

  Brinell hardness scale

  Thang độ cứng Brinell

 • 5.

  British standard pipe thread

  Ren ống theo tiêu chuẩn Anh

 • 6.

  Brought down

  Mang xuống, chuyển xuống

 • 7.

  Brought forward

  Mang sang

 • 8.

  Brought over

  Tương tự Brought forward

 • 9.

  BSM

  Xem Base station management

 • 10.

  BSMP

  Xem Base station management Platform

 • 11.

  Bus slot

  Khe cắm bus

 • 12.

  Bushel

  Giạ (40 lít). Đơn vị đong thóc, gạo

 • 13.

  Bushing

  Bạc lót

 • 14.

  CAM

  Xem Computer-aided Manufacturing

 • 15.

  Capsizing of a vehicle

  Xem Vehicle overturning

 • 16.

  Carried down

  Xem Brought down

 • 17.

  Carried forward

  Mang sang

 • 18.

  CAT

  Xem Continous action tamper

 • 19.

  CBR

  Xem California Bearing Ratio

 • 20.

  CC

  Xem Curve to curve