Tu-dien-thuat-ngu-duong-sat-Anh-Viet-Anh

Tìm kiếm

Tìm theo vần
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Anh-English Viet-Vietnamese
Tu-do-Free Dau-tu-muc-At-the-beginning
  • 1.

    Braking test

    Thử hãm

  • 2.

    Branch

    Xem Branch line

  • 3.

    Brinell hardness

    Độ cứng Brinell

  • 4.

    Brinell hardness scale

    Thang độ cứng Brinell

  • 5.

    British standard pipe thread

    Ren ống theo tiêu chuẩn Anh

  • 6.

    Brought down

    Mang xuống, chuyển xuống

  • 7.

    Brought forward

    Mang sang

  • 8.

    Brought over

    Tương tự Brought forward

  • 9.

    BSM

    Xem Base station management

  • 10.

    BSMP

    Xem Base station management Platform

  • 11.

    Bus slot

    Khe cắm bus

  • 12.

    Bushel

    Giạ (40 lít). Đơn vị đong thóc, gạo

  • 13.

    Bushing

    Bạc lót

  • 14.

    CAM

    Xem Computer-aided Manufacturing

  • 15.

    Capsizing of a vehicle

    Xem Vehicle overturning

  • 16.

    Carried down

    Xem Brought down

  • 17.

    Carried forward

    Mang sang

  • 18.

    CAT

    Xem Continous action tamper

  • 19.

    CBR

    Xem California Bearing Ratio

  • 20.

    CC

    Xem Curve to curve