Tu-dien-thuat-ngu-duong-sat-Anh-Viet-Anh

Tìm kiếm

Tìm theo vần
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Anh-English Viet-Vietnamese
Tu-do-Free Dau-tu-muc-At-the-beginning
 • 1.

  CCA

  Xem Current Cost Accounting

 • 2.

  CCS

  Xem Central Control Subsystem

 • 3.

  CDI

  Xem Curve Related Derailment Indicator

 • 4.

  CEGB

  Xem Central Electricity Generating Board

 • 5.

  CEO

  Xem Chief Executive Official

 • 6.

  CFR (named port of destination)

  Xem Cost and Freight

 • 7.

  Chartered corporation

  Xem Corporation, Chartered

 • 8.

  Check

  Xem Cheque

 • 9.

  Chicago - North Western Railroad

  vt CNW. Đường sắt Chicago và Tây Bắc

 • 10.

  CIF

  Xem Cost, Insurance, Freight

 • 11.

  CIF afloat

  Xem Cost, Insurance, Freight afloat

 • 12.

  Clean off burrs

  Làm sạch via thừa

 • 13.

  Climb on (of a wheel)

  Trèo (của gờ bánh xe)

 • 14.

  CNC

  Xem Computer(ized) Numerical Control

 • 15.

  Cobble

  Cuội

 • 16.

  COFC

  Xem Container on flat car

 • 17.

  Colour light signal

  Xem Signal, Colour light

 • 18.

  Company, Proprietary

  vt Pte. Công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân (đối với Úc, Nam Phi)

 • 19.

  Company, Statutory

  Công ty pháp định

 • 20.

  Compoles

  Các cực chuyển mạch, cực góp