Tu-dien-thuat-ngu-duong-sat-Anh-Viet-Anh

Tìm kiếm

Tìm theo vần
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Anh-English Viet-Vietnamese
Tu-do-Free Dau-tu-muc-At-the-beginning
 • 1.

  Confer

  Đối chiếu với, so sánh với

 • 2.

  Construction of switches

  Thi công ghi

 • 3.

  Construction of new tracks

  Thi công đường sắt mới

 • 4.

  Cooling pivot relay

  Rơ-le điều khiển hệ thống làm mát

 • 5.

  COR

  Xem Cargo outturn report

 • 6.

  Corner pillar

  Cột góc

 • 7.

  Crossing, Timber & asphalt highway

  vt T&A crossing. Đường ngang có lát gỗ và trải nhựa đường

 • 8.

  Crossing, Three rail

  Giao cắt ba ray (giữa tâm ghi giữa và cuối có ba ray gồm ray cơ bản, ray hộ bánh và ray tiếp chuyển)

 • 9.

  Crossover

  Đường chuyển/Đỗ tuyến/Sự di chuyển từ một đường sang đường khác

 • 10.

  Crossover, Double

  Đường sắt giao nhau

 • 11.

  Crossover, Facing point

  Đường chuyển với ghi bố trí trên đường chính tuyến

 • 12.

  Crossover, Single

  Xem Crossover

 • 13.

  Crosstie

  Xem Tie

 • 14.

  Crow, Jim

  Xem Jim, Crow

 • 15.

  CRT

  Xem Cathode-Ray Tube

 • 16.

  Crumb boss

  Người phụ trách xe lưu trú

 • 17.

  Capital good

  Tư liệu sản xuất

 • 18.

  C/o

  Xem>/i> Care of

 • 19.

  Cable railway

  Đường sắt cáp treo

 • 20.

  CAE

  Xem Computer-aided engineering.