Tu-dien-thuat-ngu-duong-sat-Anh-Viet-Anh

Tìm kiếm

Tìm theo vần
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Anh-English Viet-Vietnamese
Tu-do-Free Dau-tu-muc-At-the-beginning
 • 1.

  CAA

  Xem Computer-aided Analysis

 • 2.

  CAD

  Xem Computer-aided engineering.

 • 3.

  California Bearing Ratio, vt CBR

  Hệ số chịu tải California

 • 4.

  Capital

  Vốn; tư bản; số vốn; tiền vốn

 • 5.

  Caillary tube

  Ống mao dẫn.

 • 6.

  Capacity, Interval

  Năng lực thông qua

 • 7.

  Capital, Start-up

  Vốn ban đầu

 • 8.

  Car load

  Hàng đầy toa, hàng nguyên toa

 • 9.

  Car ferry

  Phà chở đầu máy toa xe

 • 10.

  Limited - vt Ltd.

  Trách nhiệm hữu hạn (công ty).

 • 11.

  Coach

  Toa xe khách đường dài

 • 12.

  Car frog

  Xem Frog, Rerailing

 • 13.

  "A" end of car

  Đầu xe không có hãm tay

 • 14.

  AAR

  vt của Association of American Railroads. Hiệp hội Đường sắt Hoa Kỳ

 • 15.

  Alternator stator

  vt AR. Rô to máy phát điện xoay chiều

 • 16.

  AASHTO

  vt của American Association of State Highway Transportation Officials. Hiệp hội các quan chức vận tải đường cao tốc Hoa Kỳ

 • 17.

  Abandoned goods

  Hàng bị bỏ

 • 18.

  Abandonment (of lines)

  Thôi không khai thác, bảo dưỡng đường

 • 19.

  ADB brake valve

  Van hãm ADB

 • 20.

  ABDC

  vt của After bottom dead centre. Sau điểm chết dưới