Tu-dien-thuat-ngu-duong-sat-Anh-Viet-Anh

Tìm kiếm

Tìm theo vần
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Anh-English Viet-Vietnamese
Tu-do-Free Dau-tu-muc-At-the-beginning
 • 1.

  Abrasion of drag shoe

  Sự mài mòn của guốc hãm

 • 2.

  Abrasion plate

  Bản đệm ray đặc biệt (dùng ở những nơi không dùng được bản đệm thông thường)

 • 3.

  Absolute block

  Khu gian đang có đoàn tàu chiếm dụng

 • 4.

  Absolute error

  Sai số tuyệt đối

 • 5.

  Absorbed heat

  Nhiệt hấp thụ

 • 6.

  Absorption

  Lượng chất phòng mục ngấm vào tà vẹt gỗ hay gỗ trong quá trình ngâm tẩm

 • 7.

  Absorption costing

  Hạch toán giá thành theo chi phí tổng hợp

 • 8.

  Abstract of freight bill issued

  Báo cáo tổng hợp vận đơn do ga phát hành

 • 9.

  Abstract of waybills

  Bản tổng hợp vận đơn hàng đi và đến ở một ga

 • 10.

  Abutment

  Mố cầu

 • 11.

  AC

  vt của Alternating current. Dòng điện xoay chiều

 • 12.

  AC/DC motor

  Động cơ điện dùng cả điện xoay chiều và một chiều

 • 13.

  Acceleration due to gravity

  Gia tốc trọng trường

 • 14.

  Acceptance credit

  Tín dụng chấp nhận

 • 15.

  Acceptance limit

  Giới hạn cho phép

 • 16.

  Access switching subsystem

  Hệ thống con chuyển mạch truy nhập

 • 17.

  Accessorial service

  Dịch vụ phụ trợ

 • 18.

  Account

  Tài khoản

 • 19.

  Account group

  Loại tài khoản

 • 20.

  Account level

  Cấp tài khoản