Tu-dien-thuat-ngu-duong-sat-Anh-Viet-Anh

Tìm kiếm

Tìm theo vần
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Anh-English Viet-Vietnamese
Tu-do-Free Dau-tu-muc-At-the-beginning
 • 1.

  Account of ...

  Tài khoản của ...

 • 2.

  Account paid

  Tài khoản đã thanh toán

 • 3.

  Account sales

  Tài khoản bán hàng

 • 4.

  Account, Chart of

  Hệ thống tài khoản

 • 5.

  Account, Current

  Tài khoản vãng lai

 • 6.

  Account, Deposit

  Tài khoản ký thác

 • 7.

  Account, Joint

  Tài khoản hợp nhất

 • 8.

  Accounting

  Kế toán

 • 9.

  Accounts payable

  Khoản phải trả/Tài khoản phải trả

 • 10.

  Accounts receivable

  Khoản sẽ thu/Tài khoản phải thu

 • 11.

  ACI

  vt của Automatic Car Identification. Tự động nhận dạng đầu máy toa xe

 • 12.

  Acid-test ratio

  Tỷ số trắc nghiệm khả năng thanh toán nhanh

 • 13.

  Acoustic signal

  Xem Audible distance

 • 14.

  Actual graph

  Biểu đồ chạy tàu thực tế

 • 15.

  Actual lead

  Xem Lead, Straight

 • 16.

  Actual switch point

  Mũi lưỡi ghi thực tế

 • 17.

  Actual weight

  Trọng lượng thực tế

 • 18.

  Actual working pressure

  Áp suất làm việc thực tế

 • 19.

  Acute angle

  Góc nhọn

 • 20.

  Ad valorem

  Theo trị giá