Văn bản Đảng ủy

Báo cáo Công tác Tổ chức Xây dựng Đảng năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016

17:04 | 15/12/2015

Tổng công ty Đường sắt VN tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/ĐU của Ban Chấp hành Đảng bộ TCT ĐSVN về những giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD và công tác xây dựng đảng năm 2015, thực hiện tái cơ cấu Tổng công ty theo đề án đã được phê duyệt; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ tiến hành các bước cho đại hội đảng các cấp, Tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tệp đính kèm BC-CtacXDDang2015.doc
Dung lượng 96 Kb
Tải về