Văn bản Đảng ủy

Báo cáo của BCH Đảng bộ trình Đại hội Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 – 2020

08:10 | 11/03/2015
Phát huy truyền thống qua 60 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN), với gần 11 ngàn đảng viên, đã lãnh đạo Tổng công ty ĐSVN thực hiện kế hoạch 5 năm (2011 - 2015) vượt qua nhiều thách thức, khó khăn. Với quyết tâm và tinh thần đoàn kết vượt khó, đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN lần thứ X đề ra. Đại hội XI (nhiệm kỳ 2015 – 2020) có nhiệm vụ phát huy những thắng lợi và bài học kinh nghiệm thu được, đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để lãnh đạo toàn Đảng bộ: “Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, tập trung thu hút đầu tư để phát triển Tổng công ty ĐSVN bền vững, từng bước đi lên hiện đại”.
Tệp đính kèm Báo cáo chính trị Đại hội XI_ĐBTCTĐSVN.doc
Dung lượng 373.5 Kb
Tải về