Văn bản Đảng ủy

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

15:25 | 23/03/2017

Xem chi tiết trong file đính kèm.

 

Tệp đính kèm 76-BC-DU.doc
Dung lượng 171.5 Kb
Tải về