Văn bản Đảng ủy

Chỉ thị của BTV Đảng ủy ĐSVN về tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức Đảng đối với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm 2014 trong Đảng bộ ĐSVN

14:27 | 25/02/2014
Ban Chấp hành Đảng bộ Đường sắt Việt Nam đã ban hành Nghị quyết triển khai công tác năm 2014 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, trước yêu cầu nhiệm vụ của giai đoạn thực hiện Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước đến năm 2015 theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, Ban Thường vụ Đảng ủy Đường sắt Việt Nam yêu cầu cấp ủy Đảng và người đứng đầu cấp uỷ, thủ trưởng đơn vị các cấp trong Đảng bộ tập trung chỉ đạo một số nội dung sau đây:
Tệp đính kèm Chithi06.doc
Dung lượng 51.5 Kb
Tải về