Văn bản Đảng ủy

Chỉ thị của BTV Đảng ủy v/v tập trung lãnh đạo khắc phục ảnh hưởng của vụ sập cầu Đồng Nai lớn trên tuyến ĐS Bắc - Nam

15:58 | 25/03/2016

Để khẩn trương khôi phục giao thông đường sắt trên tuyến Bắc – Nam, giảm thiểu thiệt hại đối với sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, phục vụ tốt nhu cầu vận tải của đất nước, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chỉ thị:

I- Các cấp ủy trong toàn Đảng bộ:

1- Cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy tập trung mọi nguồn lực triển khai nắm bắt tình hình, đề ra các giải pháp lãnh đạo các tổ chức trong đơn vị sớm khắc phục những ảnh hưởng xấu của vụ sập cầu, kịp thời điều chỉnh các hoạt động trong đơn vị; tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện khôi phục cầu Đồng Nai lớn đúng tiến độ và đảm bảo hiệu quả đầu tư; tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ của năm 2016 đã đề ra tại Nghị quyết số 01-NQ/ĐU ngày 04/01/2016 của Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng như tại nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2016 của các cấp ủy đảng.

2- Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời điểm hiện nay:

- Nắm bắt và giải quyết kịp thời các vướng mắc tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động; lãnh đạo tổ chức công đoàn và các tổ chức đoàn thể trong đơn vị chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với người lao động, nhằm giữ vững khối đoàn kết, thống nhất, tập trung sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn.

- Chủ động phối hợp với tổ chức đảng ở địa phương nơi đóng quân và tổ chức đảng trong các đơn vị liên quan để thống nhất lãnh đạo tháo gỡ những vướng mắc phát sinh nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

- Tiếp tục quan tâm lãnh đạo đảm bảo an toàn giao thông vận tải đường sắt, phòng ngừa tai nạn chạy tàu và thực hiện tốt phương châm kinh doanh của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam “an toàn - thuận tiện - thân thiện - đúng giờ - hiệu quả”.

II- Các cấp ủy trong các đơn vị liên quan trực tiếp:

1- Tổ chức đảng trong các đơn vị trực tiếp thực hiện dự án khôi phục cầu Đồng Nai lớn lãnh đạo đơn vị tập trung mọi nguồn lực hoàn thành tốt nhất phương án do Ban chỉ đạo khôi phục cầu của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đề ra.

2- Tổ chức đảng trong các đơn vị kinh doanh vận tải đường sắt lãnh đạo đơn vị nhanh chóng điều chỉnh phương án tổ chức sản xuất kinh doanh, tổ chức chuyển tải với trách nhiệm cao nhất nhằm duy trì luồng hàng, luồng khách, hạn chế sụt giảm sản lượng, doanh thu; tiết giảm chi phí trong các hoạt động; đồng thời tích cực mở rộng phương thức kinh doanh, dịch vụ để bù đắp sản lượng, doanh thu bị thiếu hụt.

3- Tổ chức đảng trong khối điều hành giao thông vận tải đường sắt (bao gồm Cơ quan Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Trung tâm điều hành vận tải, các chi nhánh khai thác đường sắt, các chi nhánh đầu máy) lãnh đạo người đứng đầu đơn vị siết chặt kỷ cương, chủ động hỗ trợ có hiệu quả cho các hoạt động liên quan đến kinh doanh vận tải đường sắt và khôi phục cầu Đồng Nai lớn.

III- Công đoàn Đường sắt Việt Nam phối hợp với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, phát động đợt thi đua đặc biệt trong toàn Tổng công ty Đường sắt Việt Nam để thiết thực động viên cán bộ, công nhân viên, người lao động tích cực hưởng ứng, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhất những chủ trương, định hướng của cấp ủy các cấp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị.

Yêu cầu các cấp ủy đảng, Công đoàn Đường sắt Việt Nam, Đoàn thanh niên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nghiêm túc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này. Toàn văn Chỉ thị được phổ biến ngay tới tất cả cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Giao Văn phòng Đảng uỷ  Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổng hợp kết quả thực hiện, kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ xử lý những vấn đề liên quan.

 

Tệp đính kèm DU-Chithi01-2016.doc
Dung lượng 65.5 Kb
Tải về

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào