Văn bản Đảng ủy

Chương trình hành động Thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng

15:19 | 26/12/2018

Chi tiết xem trong file đính kèm.

Tệp đính kèm 17-CTrHanhdong-NQTW8.doc
Dung lượng 205 Kb
Tải về

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vr.com.vn/application/modules/default/views/scripts/news/view.phtml on line 135