Văn bản Đảng ủy

Công điện về việc lãnh đạo đảm bảo an toàn GTVT đường sắt, phòng ngừa tai nạn chạy tàu

14:40 | 10/12/2014
Để đảm bảo an toàn giao thông vận tải đường sắt được giữ vững, chủ động khắc phục các yếu tố do lỗi chủ quan, giảm tai nạn, sự cố do khách quan là việc làm hết sức cấp thiết, được duy trì thường xuyên, liên tục nhất là trong giai đoạn hiện nay Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN đang tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt tái cơ cấu, đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả và thực hiện chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng. Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN yêu cầu các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng chuyên môn, tổ chức đoàn thể các đơn vị trong Tổng công ty tập trung chỉ đạo một số nội dung sau:
Tệp đính kèm CongDienAnToan_Chuan.doc
Dung lượng 51.5 Kb
Tải về