Văn bản Đảng ủy

Đề cương Tuyên truyền Kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2015)

11:34 | 27/01/2015
Thực hiện nội dung công văn số 7458-CV/BGTVT ngày 17/12/2014 của Ban Tuyên giáo T.Ư về việc gửi đề cương tuyên truyền truyền Kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2015). Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối sao gửi đề cương tuyên truyền để các Đảng ủy trực thuộc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và phổ biến rộng rãi trong Đảng, CBCNV và người lao động trong doanh nghiệp.
Tệp đính kèm TT85namDCSVN.pdf
Dung lượng 1 Mb
Tải về