Văn bản Đảng ủy

Hướng dẫn Học tập chuyên đề năm 2019

15:16 | 26/12/2018

Học tập chuyên đề năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chi tiết xem trong file đính kèm.

Tệp đính kèm 11-HD-Hotap-chuyende2019.doc
Dung lượng 67 Kb
Tải về

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vr.com.vn/application/modules/default/views/scripts/news/view.phtml on line 135