Văn bản Đảng ủy

Hướng dẫn triển khai nội dung sinh hoạt chuyên đề và sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị số 05 –CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo  tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM”

15:29 | 16/03/2017

Xem chi tiết trong file đính kèm. 

Tệp đính kèm 06-HDDU.doc
Dung lượng 48.5 Kb
Tải về