Văn bản Đảng ủy

Kế hoạch Tổ chức hưởng ứng Cuộc vận động “Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước”

16:06 | 17/06/2015
Thực hiện Kế hoạch số 93 –KH/ĐUK ngày 25 tháng 4 năm 2015 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc tổ chức Cuộc vận động “Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước”, Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) ban hành Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Cuộc vận động với các nội dung sau:
Tệp đính kèm KH_hienke.dotx
Dung lượng 0 b
Tải về