Văn bản Đảng ủy

Kết luận của BTV Đảng ủy Khối về tái cơ cấu tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương

15:09 | 19/02/2014
Ngày, 03/01/2014, BTV Đảng ủy Khối đã ban hành Kết luận về tái cơ cấu tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương.
Tệp đính kèm KL13-DUK.rar
Dung lượng 2.9 Mb
Tải về