Văn bản Đảng ủy

Kết luận của BTV Đảng ủy Khối về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và "Các DN, ngân hàng trong Khối sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau"

14:54 | 19/02/2014
Ngày 06/12/2013, Ban thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành kết luận về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và "Các DN, ngân hàng trong Khối sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau"
Tệp đính kèm KL12-DUK.rar
Dung lượng 2 Mb
Tải về