Văn bản Đảng ủy

Kết luận Hội nghị lần thứ 12, BCH Đảng bộ Khối DNTƯ khóa II về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của đảng trong Đảng bộ Khối DNTƯ

14:45 | 19/02/2014
Ngày, 06/12/2013, tại Hội nghị lần thứ 12, BCH Đảng bộ Khối DNTƯ khóa II đã ban hành kết luận về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của đảng trong Đảng bộ Khối DNTƯ.
Tệp đính kèm KL11-DUK.rar
Dung lượng 3.8 Mb
Tải về