Văn bản Đảng ủy

Nghị quyết BCH Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2014, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2015

14:38 | 20/01/2015
Ngày 30/12/2014, tại Hà Nội, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) khóa X (nhiệm kỳ 2010 - 2015) họp kỳ thứ 19.
Tệp đính kèm NQ2015.doc
Dung lượng 71 Kb
Tải về