Văn bản Đảng ủy

Nghị quyết của BCH Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

10:31 | 13/07/2017

Chi tiết xem trong file đính kèm. 

Tệp đính kèm 04-NQ-DU.doc
Dung lượng 108.5 Kb
Tải về