Văn bản Đảng ủy

Nghị quyết của BCH Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN về Về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác đảm bảo TTATGT ĐS trong tình hình mới

09:12 | 21/06/2018

Mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động trong Tổng công ty ĐSVN cần nhận thức sâu sắc: An toàn là giá trị cốt lõi của Tổng công ty ĐSVN, là lợi thế của giao thông vận tải đường sắt, luôn gắn chặt với sự tồn tại, phát triển của từng đơn vị và của Tổng công ty ĐSVN. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu đơn vị, các tổ chức đoàn thể về công tác đảm bảo TTATGTĐS; thực hiện toàn diện, đồng bộ, liên tục các chủ trương, giải pháp nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ công tác bảo đảm TTATGTĐS...

Chi tiết xem trong file đính kèm. 

Tệp đính kèm NQ_ATGT_07_NQDU_2018.pdf
Dung lượng 345.3 Kb
Tải về

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vr.com.vn/application/modules/default/views/scripts/news/view.phtml on line 135